Esri Sales

Esri vie mukaansa paikkatiedon löytöretkelle – Millaista myyntityö on markkinajohtajan retkikunnassa?

Esri Finland on Suomen johtava paikkatietoon liittyvien palveluiden toimittaja ja toimii Suomessa Esrin ArcGIS-paikkatietoratkaisujen edustajana. Esrillä avainasiakaspäällikkönä työskentelevä Markus Marila on kulkenut suomalaisen paikkatietosektorin polkua sujuvasti eteenpäin jo 16 vuoden ajan, kunnes hänen polkunsa vei Esrille kolme vuotta sitten. Me tutustuimme Markukseen ja selvitimme, millaista myyntityö Esrin retkikunnassa oikein on.

Paikkatieto – mitä ja miksi?

2000-luvun alussa Markus Marilan ura lähti liikkeelle Helsingin yliopiston Maa- ja metsätaloustieteellisestä tiedekunnasta kauppatieteen opintojen parista. Hän on työuransa aikana ehtinyt työskennellä myynnin tehtävissä monessa IT-sektorin yrityksessä, mutta myös yliopistoajoilta saakka houkutelleeseen paikkatietoalaan erikoistuneissa yrityksissä. Marila kertoo, että paikkatieto on alana monipuolinen sisältäen paljon tulevaisuuden potentiaalia ja se on kiinnostanut häntä aina.

Jos miettii IT-sektoria, niin paikkatiedossa on mielestäni paljon tulevaisuuden kasvupotentiaalia usealla eri toimialalla . Paikkatietoalalla on tapahtumassa kuluttajistumisen ja digitalisaation myötä nopeaa kehittymistä asiakkaiden toimintaprosesseissa ja ratkaisutarpeissa . Tämä motivoi minua valtavasti, sillä saan olla viemässä tällaista alaa eteenpäin yhdessä asiakkaidemme kanssa. Näin jo opiskeluaikana, ja näen edelleen vuosien jälkeen alassa valtavasti kasvupotentiaalia. Siksi teen tätä. – Markus Marila, Key Account Manager

Esri on tehnyt muutosmatkaa karttatalosta paikkatietoa liiketoiminnan tavoitteisiin kokonaisvaltaisesti hyödyntäväksi ohjelmistotaloksi. Visuaalisesti esitetty paikkatieto tarjoaa yrityksille lukemattomia liiketoiminnan tavoitteita tukevia sovellusmahdollisuuksia ja Esri tuottaa paikkatietoteknologian avulla asiakkailleen lisäarvoa liiketoiminnan tarpeita syvällisesti ymmärtäen.

Millaista myyntityö Esrillä on?

Ei mitään pikavoittoja, vaan pitkän tähtäimen tarpeisiin vastaamista

Markus Marila työskentelee Esrillä muutaman strategisesti merkittävän asiakkuuden parissa toimien osana myyntitiimiä, joka koostuu eri myynnin osa-alueita hoitavista tekijöistä. Osa tiimistä tekee uusasiakashankintaa, osa hoitaa isompaa joukkoa pienempiä asiakkuuksia ja osa taas Marilan tavoin suuria, monivuotisia asiakkuuksia.

 

Esri - Millaista myyntityö on markkinajohtajan retkikunnassa?

Markus Marila työskentelee Esrillä muutaman strategisesti merkittävän asiakkuuden parissa toimien osana myyntitiimiä, joka koostuu eri myynnin osa-alueita hoitavista tekijöistä

Osa työstä tehdään Esrin toimistolla valmistelu- ja suunnittelutyön parissa, kun taas toinen osa työstä tapahtuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa paikkatietohankkeita edistäen. Koko myyntitiimin tekemistä yhdistää kuitenkin pyrkimys ymmärtää asiakasta kokonaisvaltaisesti ja hahmottaa yhtä hyvin sekä nykyisyyttä että tulevaisuutta.

Tavoitteenamme on ymmärtää asiakkaidemme tarpeita pidemmällä aikavälillä. Osaamme nähdä tilanteen nyt, mutta myös muutaman vuoden päästä tarjoten asiakkaille hyötyjä tehostuvan toiminnan tai kasvavan liikevaihdon muodossa. IT-alan kehittyessä nopeasti meidän on mahdollista tarjota kilpailuetuja paikkatiedon hyödyntämisellä. – Markus Marila, Key Account Manager

Myyntityö Esrillä ei Marilan mukaan välttämättä vaadi yksityiskohtaista tai syvällistä teknologian tuntemusta tai insinöörin tutkintoa. Olennaista hänen mielestään on se, että osaa hahmottaa kokonaisuuksia ja valmisohjelmiston tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaan toiminnalle. Esrin myyjänä tärkeää on halu ja motivaatio auttaa asiakasta ja olla mukana mahdollistamassa tämän suunnitelmia paikkatiedon avulla.

Isompia mahdollisuuksia 

Työskenneltyään vuosia erilaisissa IT-alan yrityksissä, Marila päätyi nimenomaan Esrille erityisestä syystä. Hän tunsi jo ennestään Esrin globaalisti ja Suomessa johtavana paikkatietoalan toimijana. Esrin laaja ja kehittyvä ratkaisutarjonta mahdollistaa yhteistyön isompien organisaatioiden kanssa, joissa paikkatieto on jo tunnistettu keskeiseksi strategiseksi alueeksi ja toisaalta organisaatioiden kanssa, joissa paikkatiedon hyödyt ovat vasta konkretisoitumassa. Marila oli tunnistanut myös yrityksen tekemisestä tietyn mentaliteetin. Hänen oma arvionsa ja odotuksensa oli, että yritystä viedään eteenpäin juuri oikealla tavalla – suunnitelmallisesti, rohkeasti ja kasvuhakuisesti.

Esrin kulttuuriin kuuluu niin myyntityössä kuin yleensäkin, että teemme laadukkaasti sen, mitä asiakkaalle lupaamme. Rohkeus arvona näkyy työssämme niin, ettemme pelkää riskinottoa tai epäonnistumista, vaan uskallamme tehdä rohkeasti realistisia mutta samalla innovatiisia ratkaisuehdotuksia. Näin synnytämme lisäarvoa asiakkaille ja koko alalle. – Markus Marila, Key Account Manager

Marila kertoo, että Esri työpaikkana on lunastanut hänen odotuksensa eteenpäin menevänä, rohkeana ja lisäarvoa tuottavana yrityksenä. Myös alan kehitys, yrityksen kasvusuunnitelmat ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet vievät Marilan työtä jatkuvasti eteenpäin saaden aikaan urakehitystä, jonka ansiosta tarvetta työpaikan vaihtoon ei Marilan mukaan ole kiikarissa. Paikkatiedon tarjoamat lukemattomat kaupalliset ja yhteiskunnalliset sovellusmahdollisuudet vievät jatkuvasti kohti isompia mahdollisuuksia ja tavoitteita.

Oletko kiinnostunut liittymään Esrin retkikuntaan? Lue tehtävästä lisää täältä>>

Teksti: Siiri Laaksonen

Kuvat: Timo Launonen

TÄMÄ JUTTU LIITTYY EMINEN JA ESRIN YHTEISTYÖHÖN. JUTTU ON KIRJOITETTU RAKKAUDESTA LAJIIN, ELI KIINNOSTAVIIN YRITYSTARINOIHIN, TYÖPAIKKOIHIN JA TYÖYHTEISÖIHIN. SUUHUMME EI PISTETÄ SANOJA, VAAN POIMIMME MIELESTÄMME TÄRKEÄÄ JA TODENNÄKÖISESTI LUKIJALLE ARVOKASTA TIETOA KOHDEYRITYKSESTÄ TAI TYÖSTÄ KOHDEYRITYKSESSÄ.There are no comments

Add yours