EVRY Jydacom FA3

Päivä kouluttajan ja asiakaspalvelijan saappaissa – EVRY Jydacom

Modernit tietojärjestelmät syntyvät ja kehittyvät verrattain nopeassa tahdissa. Ikinä ei tiedä, onko tämä juuri se päivä, kun asiat muuttuvat. Syntyy uudenlaisia asiakastarpeita, mullistavia lakiasetuksia tai kulmia kohottavia mahdollisuuksia, joihin halutaan tarttua ennen muita. EVRY Jydacom on tällainen tietojärjestelmien toimittaja, joka elää vahvasti muutoksen eturintamassa. Vankalla osaamistaustalla varustetut kouluttajat ja monipuolisen näppärät asiakaspalvelijat elävät ja hengittävät asiakkaan iholla päivästä toiseen opastaen, auttaen ja tukien. Ilman näitä ihmisiä isot rakennustyömaat voivat joutua ongelmiin tai ihmiset jäädä pahimmassa tapauksessa palkatta. Tutustutaan siis lähemmin siihen, mitä heidän työpäivänsä pitää sisällään ja mitä työ vaatii, jotta vaikka sinä voisit pärjätä heidän joukoissaan.

Aamupalaksi annos yhteispeliä

”Ensiarvoisen tärkeää asiakkaan näkökulmasta on tavoitettavuus, että ollaan olemassa heitä varten”, luonnehtii pitkän linjan Jydacomin mies Reijo Huttunen, taloushallinnon tietojärjestelmien kouluttaja. Hän painottaa asiakaspalvelun ja kouluttajien yhteispelin tärkeyttä vahvan asiakaskokemuksen tuottamisessa. Hänen työnsä alkaa, kun asiakasyritys on hankkinut uuden tietojärjestelmän taloutensa hallintaan, ja loppuu, no, lopusta on hankala sanoa, koska koulutuspyyntöjä voi tulla versioiden vaihtuessa ja ominaisuuksien lisääntyessä. Näin se on mennyt jo 27 vuoden ajan, jotka Reijo on Jydacomilla viettänyt. Häntä on motivoinut kiintoisat työtehtävät ja nimenomaan ihmisläheinen työ vahvassa yrityksessä, joka on toiminut rakennusalan yritysten kumppanina jo vuosikymmeniä.

 

Askelmerkkien asettaminen on edellytys toimivalle yhteistyölle asiakkaan kanssa. Kouluttaja tukee tietojärjestelmien käytössä ja esimerkiksi raportointien asettamisessa – on siis mukana vaikuttamassa, miten asiakas parhaiten järjestelmästä hyötyy tavoitteesta ja tilanteesta riippuen. ”Järjestelmien soveltaminen kuuluu meille kouluttajille, mutta yksittäiset ja kiireiset tukipyynnöt asiakaspalvelulle”, linjaa Reijo Service deskin ja koulutuspalveluiden eroja. Koulutuksessa ei ehdi paneutua jokaiseen yksityiskohtaan, ja asiakkaat tarvitsevat monesti nopeaa lääkettä akuuttiin tilanteeseensa. Tässä monikanavainen asiakaspalvelu on omiaan. ”Meillä on Service desk -tukiportaali, josta asiakas pystyy itse etsimään tietoa, mutta meitä tarvitaan edelleen myös henkilökohtaisesti neuvomaan asioita. Joskus katsellaan etäyhteyden päässä asiakkaan toimintaa, jotta päästään paremmin jyvälle asiakkaan ongelmasta”, kuvaa Service desk -kouluttaja Eija Kuusinen työnsä monipuolisuutta. Monesti kouluttajien ja asiakaspalvelijoiden työ limittyykin saman asiakkaan eri tilanteista johtuen.

Lounaaksi ripaus ratkaisuhakuisuutta

Sekä kouluttajat että asiakaspalvelijat haluavat ratkaista asiakkaiden ongelmia. Heillä on vahva halu asettua asiakkaan asemaan ja ammattitaitonsa turvin osaavatkin näin tehdä. Asiakasrajapinnassa työskennellessä kuulee suoraan ne signaalit, jotka asiakkaalta välittyvät. Toiveet ja kehittämistarpeet viedään tehokkaasti talon sisällä eteenpäin aina tuotekehitykseen saakka, jossa ne toteutetaan tai päädytään ehdottamaan vaihtoehtoista ratkaisua. ”Tässä työssä pitää olla korvat kuulolla asiakkaan suuntaan”, kuvaakin Reijo ammattinsa tärkeimpiä puolia. Samoin pitää olla valmis nopeisiin käännöksiin ja osata soveltaa tietoa hyvin. Kouluttaja tekee työtään vahvasti asiakkaalle, hän ei halua luvata mitään katteetonta eikä ala hypettämään uusimmilla moderneilla sovelluksilla, mikäli se ei sovi asiakkaan kokonaisratkaisuun. Samoin asiakaspalvelussa tahtotila on saada asiat sujumaan ja asettua asiakkaan saappaisiin. ”Kyllä me toivotaan meidän asiakkailta palautetta, risuja ja ruusuja, muutenhan emme tiedä mikä on hyvin tai huonosti”, summaa Eija työssä menestymisen mittaamista. EVRY Jydacomin Service desk kerää kiitosta asiakasymmärryksen ja -palvelun tasosta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Erityisesti niin sanotut paluumuuttajat ilostuttavat, sillä asiakkaiksi on saatettu palata nimenomaan henkilökohtaisen palvelun vuoksi.

Illalliseksi tujaus muuttuvan maailman haasteita

Omaksumiskyky. Käyttörohkeus. Toimintavalmius. Siinä muutama avainsana, jotka toistuvat puhuttaessa muutoksesta käyttäjän taidoissa ja asenteissa. Nykyinen käyttäjä on yhä useammin valveutunut ja moderni verkkopalveluiden käyttäjä, jolla on taitoa toimia erilaisissa ympäristöissä ja osaa näin ollen verrata palveluita keskenään erinomaisesti. Vastaavasti taitojen ja kokemuksen lisääntyessä odotukset tiedon reaaliaikaiseen ja helppoon saatavuuteen kasvavat. Konsultoiva ote myös koulutuspalveluissa lisääntyy, kun paine ohjelmien opettelusta helpottaa ja katse kääntyy järjestelmien hyödyntämisen ja soveltamisen sekä raportointimahdollisuuksien kartoittamisen puolelle.

 

Aiemmin, fyysisten järjestelmien aikaan, tarvittiin käyttöönottoon paikan päälle asentajia ja käyttäjiä oli pääasiassa yksi tai parhaimmillaankin muutama. Tänä päivänä käyttäjämäärät ovat kasvusuunnassa ja koulutus- ja neuvontapalveluiden tarve kasvaa, joskin hieman muuttuneena. Nyt pilvipalveluiden aikaan asentajien sijaan asiakkaalle matkustavat kouluttajat, ja tulevaisuudessa hekin yhä harkitummin. Toimivat etäyhteydet mahdollistavat järkevämpien koulutusten suunnittelun ja osallistumisen paikasta riippumatta. ”Webinaarit ja videotyyppinen kanssakäyminen yleistyy jatkossa”, avaa Jydacomin koulutuspalveluiden vetäjä Esa Virkamäki alan tulevaisuutta.

 

Lisäarvon tuottamiseksi tarvitaan yhä syvempää suhteiden luomista sekä laadukasta osaamista, josta on aitoa hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle. Muutoksen tahti on digitalisoituvassa maailmassa kova. Esimerkiksi rakennusalalla urakkatyyppinen tekeminen on vaihtunut projektinjohtourakointiin, joka edellyttää laajan alihankintaketjun hallintaa. Näihin ja moniin muihin asiakkaiden haasteisiin vastaa tämä porukka EVRY Jydacomin asiantuntijoita, joiden joukossa pärjäävät ne ihmisläheiset ja muuntautumiskykyiset tyypit, joilla on kunnianhimoa tarttua haasteisiin ja palveluhalua auttaa asiakasta aidosti. Sellaiset kuin Eija, Reijo ja Esa.

 

EVRY Jydacom lukuina:

Kuva: Evry Finland

Teksti: Marika Luukkanen

TÄMÄ JUTTU LIITTYY EMINEN JA EVRY FINLANDIN YHTEISTYÖHÖN. JUTTU ON KIRJOITETTU RAKKAUDESTA LAJIIN, ELI KIINNOSTAVIIN YRITYSTARINOIHIN, TYÖPAIKKOIHIN JA TYÖYHTEISÖIHIN. SUUHUMME EI PISTETÄ SANOJA, VAAN POIMIMME MIELESTÄMME TÄRKEÄÄ JA TODENNÄKÖISESTI LUKIJALLE ARVOKASTA TIETOA KOHDEYRITYKSESTÄ TAI TYÖSTÄ KOHDEYRITYKSESSÄ.


There are no comments

Add yours