11-Webscale

WEBSCALE PANOSTAA ETÄYHTEISÖLLISYYTEEN JA VAPAAN TEKEMISEN KULTTUURIIN

Webscale on helsinkiläinen koodaajien perustama asiantuntija- ja palveluyritys. Yrityksessä koko porukka johtoa myöten koodaa, henkilöstön osaamisen kasvattamiseen panostetaan merkittävästi ja vapaan tekemisen kulttuuria suositaan.

Arki sujuu näiden huippuosaajien tiimissä erityisen itseohjautuvasti. Yhteishenki on hyvä, vaikka tiimi on suurimman osan ajasta hajallaan jakautuneena asiakkaiden toimitiloihin, kotitoimistoille ja Mikonkadulla sijaitsevalle Webscale-päämajalle.

Haastattelimme yhtä Webscalen perustajista, seniorikonsulttina työskentelevää Hannu-Pekkaa, tuttavallisemmin HP:ta ja kysyimme häneltä, mitä tarvitaan hyvän yhteisöllisyyden ylläpitoon sekä porukan tiiviinä pitämiseen etätöiden ja jokaisen itse itselleen suunnittelemien aikataulujen keskellä.

Webscale – etäyhteisöllisyyttä ja vapaan tekemisen kulttuuria

Tiedon välittäminen on jokaisen vastuulla

”Teen itse noin puolet ajasta etätöitä. Asiakasprojekteissa toimimme aina asiakkaan toiveiden mukaan: joskus projektitiimin yhteistyö vaatii jatkuvaa läsnäoloa”, HP kertoo. Työn luonne on kuitenkin suurimmaksi osaksi sitä, että töitä tehdään monitoimittajatiimeissä erillään Webscale-porukasta. Etätöitä webscalelaiset tekevät pääasiassa kotitoimistolta, mitä nyt HP itse toimi kerran muutaman kuukauden jakson Saksasta käsin.

HP:n mukaan erityisen tärkeäksi tekijäksi etäyhteisöllisyydessä muodostuu tietenkin yhteydenpito. Webscalelaiset pitävät yhteyttä Flowdockin välityksellä, meilaavat ja soittelevat toisilleen. Tarkempi asioiden läpikäyminen vaatii videochatin. Flowdockissa keskustellaan projekteista ja teknologioista, mutta juttu luistaa tietenkin myös kaikesta vapaa-aikaan liittyvästä.

Tärkeää on, että apua ja neuvoa työkavereilta kysytään heti, ja tukea saa eikä tarvitse lyödä yksin kotona päätä seinään. -HP

Vaikka HP kertoo olevansa keskusteluissa aktiivinen, hän ei kuulemma ole edes porukan puheliaimmasta päästä. Tärkeää yhteisöllisyyden ylläpitämisessä onkin se, että jokainen on itse vastuussa omasta aktiivisuudestaan. Jos itse ei muista tuoda esille ajatuksiaan, ei kukaan muu osaa niistä kysyä saati tarjota apuaan.

 

Webscale - etäyhteisöllisyyttä ja vapaan tekemisen kulttuuria

Työn luonne on suurimmaksi osaksi sitä, että töitä tehdään monitoimittajatiimeissä erillään Webscale-porukasta. Etätöitä webscalelaiset tekevät pääasiassa kotitoimistolta, mitä nyt HP itse toimi kerran muutaman kuukauden jakson Saksasta käsin.

Etäyhteisöllisyyden ja vapaan tekemisen kulttuuria halutaan Webscalessa vaalia ja myös yhteinen tiimin kanssa vietetty aika on tärkeällä sijalla. Sitä varten webscalelaiset tapaavat toisiaan yhteisenä toimistopäivänä joka perjantai. Silloin tehdään yhdessä töitä, pidetään viikkokatsaus ja päivitetään kuulumiset firman ja työkavereiden tapahtumista.

Perjantaisin usein järjestämme myös Techdayn, jolloin jaetaan opittua koko tiimille, esitellään mielenkiintoisia asioita ja ajatuksia sekä opetellaan yhdessä esimerkiksi uusia teknologioita. -HP

Vapaus sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Iso osa webscalelaisista elää parhaillaan ns. ruuhkavuosia ja arkeen kuuluu niin ikään lapsiperheen aikataulujen ja työn yhteensovittaminen. Elämää helpottaa huomattavasti se, että työmatkaan kuluvan ajan voi toisinaan säästää ja käyttää hyödyksi. Webscalella pidetään tärkeänä, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen sujuu saumattomasti.

Olemme yrityksessä ihan selvästi nähneet sen, että etätyökulttuuri lisää merkittävästi tiimimme hyvinvointia. -HP

Etätyökulttuurin haasteena HP:n mukaan voidaan pitää sitä, että työtunnit saattavat lipsahtaa turhan pitkiksi. Etätyöskentely siirtää työnohjauksellisen vastuun lähes kokonaisuudessaan yksilölle. Systeemi perustuu täysin luottamukseen ja silloin on muistettava myös itse piirtää raja työn ja vapaa-ajan välille.

Ongelmia tulee, jos ei muisteta etätyöpäivän jälkeen vaihtaa vapaalle. Se alkaa pitemmän päälle näkyä ihmisestä, kun sitä rupeaa harmittamaan, HP kertoo.

HP kertoo, että Webscalella etätyösysteemi toimii erittäin hyvin eivätkä webscalelaiset tarkoituksella ole kehittäneet tiukkoja sääntöjä tai ohjeistuksia arkeensa. Webscalelaiset pitävät etätyökulttuuriaan arvokkaana, ja tavoitteena on pitää se yhtä vapaana, itseohjautuvana ja yhteisöllisenä myös yrityksen kasvaessa suuremmaksi.

Etäyhteisöllisyyden kolme tärkeintä

  1. Jokaisen on otettava itse vastuu töiden järjestämisestä ja omista aikatauluista.
  2. Jokaisen on seurattava, ettei tee liikaa töitä. Raja työn ja vapaa-ajan välille on osattava vetää.
  3. On osattava pyytää apua toisilta ja tuotava aktiivisesti omia ajatuksiaan esille etätyöhön tarkoitettujen yhteydenpitovälineiden välityksellä.


There are no comments

Add yours